Informacje o przeprowadzonych w szkołach spotkaniach
dotyczących reformy systemu oświaty

UWAGA: wszystkie pola oznaczone * należy wypełnić.


DANE SZKOŁY
Nazwa szkoły:*
Miejscowość:*
Ulica z numerem:*
Kod pocztowy:*
Poczta:*
Gmina:*

INFORMACJE O SPOTKANIU
Organizator (nazwa i miejscowość szkoły organizującej spotkanie, jeśli inna niż powyżej):
Terminy spotkań:*
Liczba uczestniczących nauczycieli:*
Liczba uczestniczących rodziców:*