Ankieta dla szkół dla dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim dotycząca
zagrożenia uczniów uzależnieniem
- na podstawie roku szkolnego 2014/2015

Wszystkie pola z zakresu metryczki należy wypełnić, aby wysłać ankietę.

METRYCZKA
Nazwa szkoły:
Ulica z numerem:
Miejscowość:
Powiat: Miasto Szczecin
Miasto Koszalin
Miasto Świnoujście
Białogardzki
Choszczeński
Drawski
Goleniowski
Gryficki
Gryfiński
Kamieński
Kołobrzeski
Koszaliński
Łobeski
Myśliborski
Policki
Pyrzycki
Sławieński
Stargardzki
Szczecinecki
Świdwiński
Wałecki

Szkoła: publiczna
niepubliczna

Specyfika szkoły: ogólnodostępna/integracyjna
specjalna
specjalna w MOW lub MOS

Typ szkoły: szkoła podstawowa
gimnazjum
liceum ogólnokształcące
technikum
zasadnicza szkoła zawodowa
szkoła policealna

PYTANIA
1. Ogólna liczba uczniów w szkole:

2. Liczba uczniów, którzy mieli kontakt przynajmniej jednorazowy z:
- papierosami
- alkoholem
- narkotykami
- nowymi substancjami psychoaktywnymi tzw. dopalaczami, nowymi narkotykami
- lekami uspokajającymi, nasennymi lub innymi zażytymi w celu odurzenia się

3. Liczba uczniów uzależnionych lub podejrzanych o uzależnienie od:
- nikotyny
- alkoholu
- substancji psychoaktywnych - narkotyków
- nowych substancji psychoaktywnych - tzw. dopalaczy, nowych narkotyków
- leków uspakajających, nasennych lub innych

4. Liczba interwencji podejmowanych przez szkołę w związku z:
- paleniem przez uczniów papierosów
- podejrzeniem spożycia lub spożyciem alkoholu
- podejrzeniem spożycia lub posiadania substancji psychoaktywnych
- podejrzeniem spożycia lub posiadania nowych substancji psychoaktywnych - tzw. dopalaczy, nowych narkotyków
- podejrzeniem zażycia/posiadania leków uspakajających, nasennych lub innych