Termin zgłoszeń minął.

W sprawach szczegółów dotyczących konkursu, prosimy o kontakt z Małgorzatą Duras:
e-mail: mduras@kuratorium.szczecin.pl
tel.: 91 442 75 88